Květen 2011

Polská přísloví 2

30. května 2011 v 18:00 | Aurorita94 |  Přísloví
Peklo je vždy otevřeno, pouštějí i v noci.

Kde jedí, tam jez, a kde dělají, tam nepřekážej.

Přátelství a láska velkého počtu nemilují.

Bohatství do času, chudoba na věky.

Smrt oči, hubu zavírá; truhly bez klíče otvírá.

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou.

Loupežníci nespravedlivě berou, ale spravedlivě se dělí.

Smrt v trampotách vyzíváme, a když přijde, zavíráme.

Dobrý člověk se neleká, když šibenici vidí.

Pták na dvě větve se usazující na zem spadne.

Láska bez žehrání je jako Polák bez vousů.

Polská přísloví

30. května 2011 v 17:54 | Aurorita94 |  Přísloví
Host, který nic nepřinese, nechť se vyspí v poli, v lese.

Pravda příkrá, ale zdravá.

Pravda na světlo vychází, faleš do tmy zachází.

Cukr se nejídá plnou hrstí.

Neříkej pravdu do očí, sic na tebe kyj vyskočí.

Nežertuj s tím, s kým jsi nevyrůstal.

Staré boty a staří přátelé jsou nejmilejší.

Nevolník má jazyk volný.

Má-li pánbůh dáti zdraví, pomůže i lejno kraví. Má-li dáti smrt, nepomůže ani zlata čtvrt.

Čtení - cesta k umění.

Pil - umřel, nepil - umřel taky. To už je lepší pít a umřít.

Německá přísloví 2

30. května 2011 v 17:32 | Aurorita94 |  Přísloví
Adam musí mít Evu, které by ukázal, co udělal.

Snáze se člověk vzdá své víry než svých zvyků.

Matka zoufale pláče - dcera na bále skáče.

Šťastný člověk, který za své štěstí neděkuje štěstí.

Na sebe hleď jak ostříž, nad bližním přimhuř oči.

Se štěstím je to jako s brýlemi. Často je marně hledáme, a ony nám sedí na nose.

Tupce učit - jako umrlce léčit.

Kdo fouká do ohně, tomu vletí jiskry do očí.

Hlupáci dělají stále stejné hlouposti, ti šikovnější neustále nové.

Když štěká jeden pes, ostatní se přidají.

Nakřivo šiješ, synku. - Však já to ještě budu párat, matičko.

Německá přísloví

30. května 2011 v 17:27 | Aurorita94 |  Přísloví
Čert to vem, že pivo je drahé. Horší je, že krčmář bohatne.

V běhu nechej starce vzadu, ale ne jejich rady.

Pivo po víně - jedině pro svině, víno po pivu - hodno obdivu.

Kdo má žluč v ústech, tomu je všechno hořké.

Na stáří jediný lék - hrob a náhrobek.

Manželství je nebe a peklo.

Kdo po světě skáče jako blecha po těle, má mnoho známých, žádné přátele.

Když káže liška, hlídejte své husy.

Dluh je první dědic.

Kdo se dnes může radovat, nemá čekat do zítřka.

Týden pracovitého člověka je sedm dní, týden lenocha sedmkrát zítra.

Pomsta je sladká, ale snadno ti zkazí žaludek.

Naděje je dobrá přítelkyně, když vstáváme, ale špatná utěšitelka, když jdeme spát.

Maďarská přísloví

30. května 2011 v 17:20 | Aurorita94 |  Přísloví
Na co je ti oves, když je kůň dávno mrtvý.

Pro kohouta je ječmen dražší než perly.

Dobrý člověk je potřebnější než kamenný most.

Ne každá písnička se zpívá do konce.

Italská přísloví 2

29. května 2011 v 17:26 | Aurorita94 |  Přísloví
Lepší vejce dnes než slepice zítra.

Pes psa nejí.

Staří musí, mladí mohou.

Jeden otec se postará o sto dětí, ale sto dětí se nepostará o jednoho otce.

Když už mi hoří dům, tak se u něj ohřeji.

Jakmile byl vytvořen zákon, objevil se podvod.

Dokud ti rodiče žijí, neujížděj daleko.

Není horšího zloděje než je špatná kniha.

Člověk varovaný je již napůl zachráněný.

Řím nevznikl za jediný den.

Italská přísloví

29. května 2011 v 17:22 | Aurorita94 |  Přísloví
Mateřská radost je to, co žena cítí, když všechny její děti spí.

Na lásku se neumírá.

Mládí je božská nemoc, z níž se každý den trochu uzdravujeme.

Veselá mysl tahá hřebíky z rakve.

Kdo krade málo, jde do vězení. Kdo krade mnoho, udělá kariéru.

Kdo se omlouvá, ten se obviňuje.

Lépe nezačít, než nedokončit.

Člověk se sto řemesly je nešika.

Chápavému stačí málo slov.

Dělej dobro a zapomeň na ně; dělej zlé a pamatuj na to.

Důvěřovat je dobré, nedůvěřovat je lepší.

Irská přísloví

29. května 2011 v 17:17 | Aurorita94 |  Přísloví
Hloupý má srdce na jazyku, moudrý jazyk v srdci

Staré koště zná špinavé kouty nejlépe.

Pro lišku nemůžeš poslat slepici.

Jeden pstruh v hrnci má cenu dvou lososů v moři.

Tím víc je vše laciné, čím víc máš v kapse peněz.

Není to legrace, samá práce, ale je to k zbláznění, když není.

Tři druhy mužů se špatně vyznají v ženách - mladíci, muži středního věku a starci.

Holandská přísloví

29. května 2011 v 17:14 | Aurorita94 |  Přísloví
Žít v chudobě není hanba, žít ve špíně ano.

Laskavý pohled přehlíží rozbitá okna, protože za nimi vidí květiny.

Běžícího koně neokováš.

Ten, kdo všechny miluje, každého zradí.

Zůstaň blízko stromu, aby ti ovoce padalo k nohám.

Když se oslu vede příliš dobře, jde na led a zlomí si nohu.

Francouzská přísloví 2

29. května 2011 v 17:12 | Aurorita94 |  Přísloví
Ďábla můžeš v devíti kostelech světit, anděl z něho nebude.

Nepokoušej se v kořalce utápět svůj žal - umí plavat.

Za vším hledej ženu.

Takt je dar nedávat druhým najevo, že vypadají tak, jak vypadají.

Žena ve společnosti anděl, na ulici mílius, doma ďábel.

Do zavřených úst nevletí moucha.

Dva vrabci na jednom klasu se sotva shodnou.

Jednotlivec je potrava pro vlka.