Červenec 2009

Draci 3 obr.

14. července 2009 v 9:45 Draci

Pegasové obr.

13. července 2009 v 21:07 Pegasové

jednorožci 2 obr.

13. července 2009 v 20:43 Jednorožci

Typy magie

13. července 2009 v 20:09 Magie

Typy magie


Ametystová magie

Ametystová magie je nebezpečnou silou, neboť ze všech osmi proudů je nejblíže temné magii chaosu. Vane skrz minulost, přítomnost a budoucnost, prolíná časem a sleduje nepozorovaný proud osudu. Říká se, že je spřízněná se smrtí, je přitahována na hřbitovy,márnice a bojiště a visí jako purpurový stín kolem šibenic. Ametystoví čarodějové jsou zlověstné postavy a často bývají zaměňováni s nekromanty. Nemluví nahlas, ale hovoří skrz tajemnou magii, která jim umožňuje mluvit a vrtat se v cizí mysli. To a jejich sklon k nošení fialových plášťů s kápí a kos, jako znaků svého úřadu, jim získává málo přízně a když kráčejí davem, ten se před nimi rozestupuje. Ametystová fakulta má nejmenší důvěru ze všech říšských fakult a přitahuje neobvyklou pozornost lovců čarodějnic a vymítačů.

Červená magie

Červená, nebo-li sexuální magie, bere kouzelnickou sílu z pocitů rozkoše a dalších krásných pocitů. Také je označována za ohnivou magii. Je přitahována ohněm a horkem. Ohniví čarodějové jsou pověstní jako odborníci na oheň a mají sklon být náladový s prudkou povahou a nestálými city.

Jantarová magie

Jantarová magie je syrová, téměř neschopná zkrocení. Je to síla, která seká jako drápy divoké kočky. Málokdo může úspěšně pracovat s jantarovou magií, jelikož je to primitivní síla vyhánějící rozum u všech, krom nejschopnějších. Jantarová magie se shromažďuje na divokých místech světa, v hlubokých lesích daleko od lidských sídel, kde se divoká zvířata toulají v šeru stromů. Jantaroví čarodějové sdílejí něco s divočinou a často žijí v divočině, jsou divocí lovci s přirozenou spřízněností se světem zvířat.

Modrá magie

Nebeská magie je velmi lehká a snadno zmizí vysoko ve vzduchu, kde tvoří mraky mezi oblohou a zemí. Mračna nebeské magie překrucují vzory hvězd a ostatních nebeských těles a jsou to tyto překroucené vzory, které se nebeští čarodějové učí znát a analyzovat. Někteří nebeští čarodějové jsou schopni předvídat budoucnost a vidět znamení na obloze a jejich předpovědi jsou často velmi přesné. Vztah mezi vyššími vrstvami oblohy a nebeskou magií také dává čarodějům schopnost vyvolat blesky a divoké větry, kteréžto schopnosti se dají dobře využít v boji.

Stříbrná magie

Stříbrná magie, také magie Měsíce, je ta větev století magie, která je přibližně ve středu mezi černou a bílou magií, je tedy neutrální vůči dobru a zlu- je to magie v prvotní formě, nemá pevně dané hranice morální správnosti či nesprávnosti toho činu, kterého není přesně specifikována. Na černou i bílou magii se dělí poté, co jí mág použije e konkrétnímu účelu.

Šedá magie

Šedá magie je kombinací černé a bílé magie, bývá označována jako univerzální magie, magie kouzelnická. Tato magie se dělí podle povahy kouzelníka a může se používat jak na kouzla pomocná, tak i škodlivá. Jako šedá magie je označována i běžná.

Zelená magie

Zelená magie, nebo-li magie přírody, je založena na pochopení síly Země. Tato magie bývá přiřazována k šamanismu a je využívána elfy. Využívá se k léčení pomocíbylin nebo jiných přírodních prostředků.

Zlatá magie

Zlatá magie je přitahována kovovými rudami a drahými kovy. Může být používána k ovládání citů (chtivost, žárlivost, závist…). Čarodějové této magie jsou většinou alchymisté, které jejich znalost metalurgie a schopnost nalézt zlato, učinila je samotné velmi bohaté. Díky bohatství sloužili jako rádci šlechticům a králům. Jsou známí výrobou magických předmětů z drahých kovů.VÍLY 2 obrázky

11. července 2009 v 23:12 Víly

Draci 2 obrázky

11. července 2009 v 23:02 Draci