Březen 2009

Kineze

14. března 2009 v 22:03 Magie

Aerokineze

Aerokineze (aer = vzduch)
Aerokineze=schopnost ovládat a měnit proudění plynů

Atmokineze

Atmokineze je druh magie, kterou lze ovládat atmosférické podmínky, čili počasí. Někde můžete vyvolat přeháňkou, bouři, nebo ji naopak zažehnat.

Biokineze

Jde o ovlivňování živých objektů, dokonce prý o změnu DNA, i když to je vyloučené. Přesněji: Můžete si změnit bravu vlasů, ovlivnit jejich délku, jestli budou vlnité nebo rovné, barvu očí...

Cryokineze

Nebo také kryokineze. Jde o kinezi, díky níž můžete snížit teplotu tak, že třeba voda zmrzne.


Elektrokineze

Elektrokineze (electricitas = elektřina)
Z latinského electricitas = elektřina
Nebo latinského electrum = jantar (na jantaru byly poprvé pozorovány elektrizační vlastnosti).
Elektrokineze=práce s elektrony.
Elektrokineze nám umožňuje ovlivňovat tok elektřiny a jeho velikost. A to nejen v našem těle, ale pokročilejší můžou například dobíjet baterie.
Při trénovaní této kineze se můžou projevit "vedlejší příznaky (brnění částí těla, pocit chladu, tepla.

Geokineze

Geokineze=schopnost manipulovat s krystalovou mřížkou pevných látek, samotnými krystaly minerálů a uspořádáním částit v pevné látce

Jde změnit třeba průhlednost, průsvitnost, čirost...

Hydrokineze

Hydro=voda
Jde tedy o ovládání vody pomocí mysli

chronokineze

Chronokineze pochází z latinského chronos = čas.


Chronokineze je změna VNÍMÁNÍ času, nikoli jeho ovládání a to je důležitá poznámka. Pouze budete čas jinak vnímat.

Levitace

Levitace je schopnost buď něco vznášet, nebo sám kráčet třeba po hladině.
Ten, kdo umí ovládat schonpst levitace, se může odrazit od vodní hladiny, vyskočit do velkých výšek, přeskočit širokou propast, běhat po zdi či po stropě, jen tak kráčet vzduchem (použije vzduch jako oporu pro nohy).

Lumokineze

Lumokineze=práce s fotony
Foton=elementární částice elektromagnetického záření o jakékoli vlné délce. A pro nás viditelné světlo.

Jde tedy o práci se světlem. Ti schopnější můžou vytvářet světelné koule, ovlivnit jejich intenzitu, jas, bravu... Dále také ovlivnit svítivost plamene...

Magnokineze

Jde o ovládání magnetického pole (kovů)

Optalmokineze

Optalmokineze... věc, o které slyším prvně a málo toho o ní vím.
Jde o kinezi, díky níž můžete sledovat vzdálený předmět, jako byste ho měli přímo před sebou.

Pyrokineze


Pyrokineze je součástí nás všech, je to vlastnost, kterou mají lidé v sobě od narození. Stačí ji jen najít a naučit se ji používat.

Latinské "pyr" znamená oheň, jde tedy o schopnost ovládat ohnivé plameny. Je to dost složité a velmi nebezpečné cvičení, ovšem výsledek je (předpokládám) úžasný. Je to jedna ze PSI sil (sil psioniky).

Klíčem k ovládnutí této (stejně jako všech) kineze je plná soustředěnost a víra, že to jde!

Telekineze(psychokineze)

Telekineze je název pro kinezi, kterou lze posouvat fyzickými předměty buď enerigií PSI, nebo silou vůle. Stejně jakoukoli jinou kinezi, i tuto mají (podle mě) lidé v sobě od narození a jen ji neumí využít. V dalších článcích najdete návody, jak trénovat telekinezi jak silou vůle, tak enerií PSI.
S telekinezí můžete: 1. Hýbat předměty (noviny, časopisy, hrnečky...)
2. Ohýbat objekty (lžičky, tužky... ) 3. Otevírat a zavírat okna, dveře
4. Zhasnout světlo vypínačem
5. Házet přeměty

Telepatie

Nyní se zaměřím na telepatii, která se také řadí mezi kineze. Telepatie pochází z latinského tele - vzdálenost, vzdálený a pathia - cítění.
Telepatie tedy znamená vzdálené cítění, čili přenos myšlenek. Je to tedy komunikace pomocí mysli. Během tohoto způsobu komunikace nedochází k nepochopení.
Co lze přenášet?

1. Telepatie, kterou používá každý.
Ano, každý z nás někdy použil telepatii, aniž by si toho byl vědom. Hovořím tady o nejjednoduší věci, kterou lze přenášet. O pocitech. Toto pouto je výrazné mezi rodiči a dětmi a mezi dvojčaty. Už se vám stalo, že jste měli pocit, že se vaší dceři stalo něco hrozného? Že se vaše dojiče něčeho silně bojí? A v obou případech jsou dcera a dojiče na druhém konci republiky? Čím to je?
Telepatií. Ačkoli se může zdát, že je to nesmysl. Pouto mezi rodiči a jejich dětmi a dvojčaty jsou velmi silná a zahrnují i tento způsob telepatie. Lze úplně nevědomky (či silou vůle) vyslat své pocity někdo druhému. Přijde mi, že je to jednodušší než někomu vysvětlovat, jak se zrovna cítíte.

2. Posílání obrazů.
Poslat obraz je už trochu složitější. Jde o to vytvořit v mysli jednoduchý (později klidně složitější) obraz, třeba trojúhelník, a poslat ho do mysli někoho druhého.


3. Posílání slov.
Slova jsou další věcí, kterou zle odeslat. Slovo od slova, postupně nebo najednou... kdo by to nechtěl umět? Třeba při písemce či zkoušení... Sen. Ovšem naučit se posílat slova i celé věty není některým z nás zase tak neznámé.

Když znáte někoho skutečně dobře a on vám říká: "Vidíš tu holku? Ta vypadá jako..." A vy dokončíte "... jako holka Petra." Ano, i toto je jisté odvětví telepatie. Dokážete vycítit, co váš kamarád chce říct.

Ovšem komunikovat přímo v mysli pomocí slov je jiné než vycítit, co ten druhý chce říct.


4. Posílání myšlenek.
Poslat myšlenku je nejtěžší. Ale je to odměna za snahu. V tomto případě nepošlete jednu větu, nepošlete obraz. Pošlete celou myšlenku. Zpočátku krátkou, později možná i celý řetězec myšlenek. Kdo by tohle nechtěl umět?!


Jistý druh telepatie dokáží ovládat i zvířata. Čím to, že zvířata vycítí, že se blíží nebezpečí? Jen tak si řeknou: "To jsou ale mraky, to bude hodně silná bouřka."? Což o to, kdo by utíkal před silnou boří? Otázka je, jak dokáží vycítit, že bude taková bouře, která je ohrožuje na životě? Jak dokáží poznat, že vybuchne sopka, když přístroje lidí někde v kanceláří nehlásí nic podivného? Podle mě je to určitý druh telepatie, jedno odvětví.

Tetrakineze

Tak o téhle kinezi jsem našla jediné:
Prý jde o kontrolu na živlem ZEMĚ nebo manipulace energie za pomocí Země. Dokonce se prý slučuje s geokinezí

Thermokineze

Čili ovlivňování teploty.

druhy draků

14. března 2009 v 21:14 Draciostatní obrázky

14. března 2009 v 21:00 Ostatnídraci obrázky

14. března 2009 v 15:50 Draci
víly obrázky

14. března 2009 v 15:23 Víly